Moduly

Transient Magnetics


Výpočtový balíček nazvaný Transient Magnetisc (nestacionární magnetické pole) je navržen pro analýzu a simulaci časově proměnných procesů v elektromagnetickém poli. Modul lze aplikovat na příklad na úlohy přechodného děje, poruchové stavy, harmonické magnetické pole pro materiály s nelineární magnetizační křivkou, pulsy ve výkonové elektronice a pro mnoho dalších úloh, kde se uvažuje zdroj časově proměnného neharmonického signálu.

Co lze definovat / co modul obsahuje

 • materiály s lineární / nelineární permeabilitou
 • speciální nástroj pro definování magnetizační křivky
 • permanentní magnety lineární / nelineární demagnetizační křivkou
 • rozprostřené nebo soustředěné proudy
 • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky
 • speciální aproximační funkce pro rotačně symetrické formulace, která dává dobré výsledky i v blízkosti osy rotace

Výsledná data

 • magnetická indukce
 • intenzita pole
 • potenciály
 • permeabilita
 • energie pole
 • vlastní či vzájemná indukce
 • magnetické síly a momenty
 • další integrální veličiny

Co lze sdružovat

 • magnetické síly mohou být použity pro řešení mechanických napětí v existujících částech řešeného problému (tzv. magneto-strukturální sdružená úloha)
 • elektrické ztráty mohou být použity pro řešení teplotního problému (tzv. magneto-teplotní sdružená úloha

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ