Moduly

AC Magnetics

Tento modul je možno používat pro úlohy s harmonickým zdrojem, kde se předpokládá vznik vířivých proudů. Tento modul je ideální pro návrh zařízení indukčního ohřevu, transformátorů solenoidů, elektrických motorů a mnoho jiných tipů induktorů.

Co lze definovat / co modul obsahuje

 • materiály s ortotropickou permeabilitou
 • proudy tekoucí vodiči
 • napětí
 • hromadný zdroj proudu s rozdílnými fázemi
 • proudová hustota
 • stejnoměrný zdroj externího pole
 • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky
 • supravodiče

Výsledná data

 • magnetické potenciály
 • proudová hustota
 • napětí
 • intenzita pole
 • sily a momenty
 • Jouleovy ztráty
 • vlastní či vzájemná indukce
 • magnetická energie
 • další integrální veličiny

Co lze sdružovat

 • magnetické síly mohou být použity pro řešení mechanických napětí v existujících částech řešeného problému (tzv. magneto-strukturální sdružená úloha)
 • Jouleovy ztráty mohou být použity pro řešení teplotního problému (tzv. magneto-teplotní sdružená úloha

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ