O programu

QuickField

QuickField™ se skládá z několika výpočtových modulů, které jsou používány pro analýzu různých typů úloh. Každý výpočtový modul obsahuje modelový editor (preprocesor) a příslušný postprocessor. Použitý řešič (procesor) je založen na nejmodernějších výpočtových technologiích a pracuje s extrémní účinností. Typ výpočtového modulu závisí na definici řešeného problému (tedy příslušné parciální diferenciální rovnici popisující dané fyzikální pole) a jejich výčet je níže. Práce s programem při řešení úlohy je jako u každého profesionálního programu rozdělena do standardních tří etap: preprocessing (příprava vstupních dat - definice úlohy), processing (vlastní řešení úlohy) a postprocessing (vyhodnocení a prezentace spočtených výsledků, dopočítání event. dalších veličin).

Stručný popis principu práce s programem a jednotlivými jeho částmi lze stáhnout zde.
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ