Coupled Problems

Coupled Problems

QuickField™ je schopen analýzy více fyzikálních jevů najednou, kde rozdílné problémy pole mohou být simulovány dohromady a výsledky jedné analýzy můžou být použity jako vstupní data do jiné. Tento druhý problém musí být definován do stejného geometrického modelu a může vzít v úvahu vypočtená zatížení nebo rozložení zdroje pole, stejně jako jiné ručně definovaná zatížení a okrajové podmínky, běžné pro tento typ analýzy pole.

Můžete kombinovat několik spojených typů v jeden problém. Např. po výpočtu rozložení proudů, elektrostatická a magnetická pole oddělí problémy založené na stejném souboru modelu, můžete vypočítat rozložení teploty z Jouleova tepla a poté najít napětí způsobená teplotou, magnetickou a elektrickou silou dohromady.

Následující sdružené typy jsou podporovány: 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ