Hlavní stránka

QuickField

Novinky:
Dne 23. 10. 2013 byla slavnostně uvolněna verze 6.0 programu QuickField™, která představuje první krok do světa 3D, a to konkrétně „3D vytlačované elektrostatiky“. V této verzi je k dispozici pouze modul elektrostatické analýzy pro 3D vytlačování, avšak další typy analýz budou rozšířeny o 3D v budoucích verzích programu QuickField. Od verze QuickField 6.0 se tedy jedná o 3D program se zachováním stejné uživatelské přívětivosti a rychlosti, která je známa z 2D verzí… Více se dozvíte zde.
QuickField™ je velice efektivní konečně-prvkový (FEM) programový balík pro simulaci a analýzu dvourozměrných a nově i částečně trojrozměrných fyzikálních úloh založených na elektromagnetickém nebo teplotním poli či na mechanické bázi. Řešenou úlohu lze pomocí balíku QuickField™ řešit též jako sdružený problém. Programový balík QuickField™ předkládá uživateli sadu výpočtových modulů, které mají velice uživatelsky příjemné prostředí modelového editoru, které pracují s nejnovějšími výpočtovými metodami a mají vysoce výkonný postprocessor.

Programový balík QuickField™ v sobě obsahuje také sadu tzv. volných uživatelských programů (utilit), z nichž nejzajímavější je parametrický modeler, který usnadňuje práci s geometrií řešeného problému.

QuickField je aplikací určenou výhradně pro prostředí MS Windows® a využívá nejnovějších možností tohoto systému a proto je velice kompaktní, výkonný a může být používán pro řešení mnoha aplikačních problémů.

Počínaje verzí 4.3 mohou uživatelé Quickfield využívat volnosti při přípravě a vytváření vlastních programových skriptů pomocí objektové QuickField knihovny. Tato technologie je založena na bázi OLE Automation a nazývá se Active Field.

cable_model3.jpg

cable_post.jpg
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ