Procesor

Procesor

Na základě zadaných dat dochází k automatickému řešení úlohy. Během vlastního řešení je na obrazovce zobrazována informace o právě prováděné fázi výpočtu. Program umožňuje i dávkové zpracování více úloh - využití nastává zejména v případě výpočtu většího počtu složitějších úloh, kdy vlastní řešení úlohy trvá delší čas. V takovém případě je výhodné sestavit úlohy, které se nechají dávkově spočítat v době, kdy PC není využíván (např. v noci).

FEA solver

Patentovaná technologie QuickFieldu, Geometric Decomposition Method™ překonává hlavní nevýhody konvenční analýzy metody konečných prvků a poskytuje vám extrémně efektivní simulační nástroj. Naše Geometric Decomposition Method™ dosahuje několika cílů: optimalizuje rozložení sítě pro hladký přechod od hrubé po jemnou velikost sítě ve velmi krátkém čase a vyrábí doménu rozložení potřebnou pro naši silnou stabilizaci metodou sdružených gradientů. Náš výpočtový algoritmus je velmi stabilní a může pracovat se špatně podmíněnými maticemi, které vyplývají z vysoce nejednotné sítě a různých materiálových vlastností.

Možná se divíte, co je extrémně efektivní?

Tedy, jak vygenerovat velmi rozlehlé sítě pro problém s 2 miliony stupni volnosti a jeho vyřešení, vše během několika minut, na průměrném počítači s využitím méně než 1 GB paměti? Níže uvedený graf porovnává doby řešení ve srovnání s počtem uzlů sítě pro model s rovnoměrnou sítí a vlastností materiálu s modelem, kde velikost sítě a permeabilita materiálu se liší v každém 4. řádu rozsahu.Tyto grafy jsou měřeny na dvou rozdílných počítačích. Barvy v grafu odpovídají barvám v následující tabulce:


Co vám to dává?

Maximální konstrukční nástroj! Můžete si pohrát s různými konstrukčními parametry tak, jak potřebujete a můžete vytvořit tolik prototypů, kolik potřebujete, abyste mohli přijít s nejlepší možnou konstrukcí - to vše v krátké době a bez drahého hardwaru.
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ