Electric circuit analysis

Electric circuit analysis

Harmonicky proměnná a nestacionární magnetická pole mohou být definována v QuickField™ pomocí zdrojů tvořených externími elektrickými obvody připojenými k jednotlivým částem modelu. Tato analýza elektrických obvodů je vhodná např. u simulací motorů s komplexním schématem vinutí, u transformátorů s kombinovanou zátěží, stejně jako samostatné řešení problematiky elektrických obvodů bez dalšího řešení magnetických polí.

Co lze definovat / co modul obsahuje

  • pasivní (R, L, C) a aktivní (U, I) prvky
  • zatížení: konstantní, sinusové a komplexní zdroje pulsní tvar (možno použít matematické formulace k popisu parametrů)

Výsledná data

  • napětí, proud a impedance pro každý prvek
  • závislosti napětí a proudu v čase.
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ