Moduly

DC Conduction

Tímto výpočetním modulem lze řešit různé problémy s dominantním elektrostatickým polem. Použití modulu se nabízí pro řešení různých kapacitních systémů - kondenzátory, průchodky, přenosové linky a podobně.

Co lze definovat / co modul obsahuje

  • anisotropickou vodivost prostředí
  • stejnosměrný zdroj napětí či proudu
  • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky

Výsledná data

  • napětí
  • proudová hustota
  • elektrické pole
  • elektrické ztráty
  • povrchový proud
  • další integrální veličiny

Co lze sdružovat

  • elektrické ztráty mohou být použity pro řešení teplotního problému (tzv. magneto-teplotní sdružená úloha)

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ