AC Conduction

AC Conduction

Modul AC Conduction může být použit k analýze elektrického pole vytvořeného časově harmonickým napětím nebo proudem na okrajích objektu. Dielektrické médium je předpokládané jako neideální s malou ale ne nulovou vodivostí. Obecně lze říct, že zájmem v AC Conduction analýze jsou napětí, činné a jalové proudy, elektrická pole, Jouleovy ztráty, kapacity, a elektrické síly.

AC Conduction modul může být používán k navrhování a analýze různých vodivých systému jako jsou kondenzátory, izolační vlastnosti kabelů, a v dalších technických aplikacích.

Co lze definovat / co modul obsahuje?

 • anisotropickou vodivost
 • anisotropickou permitivitu
 • hustotu zdrojů proudů a napětí

Výsledná data

 • napětí
 • elektrické pole
 • proudová hustota
 • hustota toku (elektrické posunutí)
 • Jouleovy ztráty
 • vlastní a vzájemná kapacita
 • síly
 • momenty
 • elektrická energie

Co lze sdružovat

 • elektrické ztráty můžou být použity jako zdroje tepla pro teplotní analýzu
 • elektrické síly můžou být použity pro pevnostní analýzu
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ