Moduly

Heat Transfer

Výpočtový modul nazvaný Heat Transfer je určen pro řešení teplotních problémů. Tento modul je nejčastěji používán v řešení sdružených úloh, kdy je sekundárním typem pole. Modul lze využít pro návrh a analýzu různých elektrických i mechanických zařízení.

Co lze definovat / co modul obsahuje

 • stacionární i nestacionární formulace s počátečním rozložením teplotního pole
 • nelineární specifické teplo a flexibilní časové parametry
 • nelineární nebo anizotropické parametry prostředí
 • soustředěné i rozprostřené zdroje tepla
 • zdroje tepla mohou být jako funkcí teploty
 • zdroje tepla mohou do výpočtu vstupovat jako zdroje tepla generované elektrickým výkonem - ztrátami
 • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky
 • Newtonova okrajová podmínka
 • radiace

Výsledná data

 • rozložení teploty v řešeném problému
 • tepelný tok
 • tepelné ztráty
 • další integrální veličiny

Co lze sdružovat

 • výsledné rozložení teploty může být použito pro tepelné namáhání a to pro oba druhy - stacionární i nestacionární. Nestacionární teplotní problém lze také řešit na bázi předchozího ustáleného stavu.

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ