Moduly

Electrostatics

Tímto výpočetním modulem lze řešit různé problémy s dominantním elektrostatickým polem. Použití modulu se nabízí pro řešení různých kapacitních systémů - kondenzátory, průchodky, přenosové linky a podobně.

Od verze 6.0 lze elektrostatickou analýzu provádět mimo 2D rovinné či osově souměrné úlohy též jako 3D „vytlačované“ úlohy.

Co lze definovat / co modul obsahuje

 • anisotropickou permitivitu prostředí
 • soustředěné i rozprostřené náboje
 • plovoucí elektrody
 • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky

Výsledná data

 • napětí
 • elektrické pole
 • elektrické namáhání
 • kapacity
 • elektrické gradienty
 • síly v elektrickém poli

Co lze sdružovat

 • elektrické síly mohou být využity pro řešení mechanického namáhání v existujících částech řešeného problému (tzv. magneto-strukturální sdružená úloha)

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ