Postprocesor

Postprocesor

Po spočtení úlohy již zbývá pouze vyhodnotit získaná data. Interaktivní postrprocessor QuickFiledu pomáhá při analýze výsledků v mnoha různých grafických formách: tenzorové grafy, vektorové grafy, siločáry, trajektorie částic, barevné mapy a sekce grafů podél libovolných obrysů. Je také vybaven velmi silným kalkulátorem, který zajistí velmi jednoduché získání různých návrhových parametrů.Program zobrazuje rozložení barevné mapy polí vypočtených veličin, jejich gradientů, dovypočtených veličin či zadaných materiálových vlastností. Dále umožňuje zobrazení ekvičar (ekvipotenciály, siločáry, izotermy atp.), rozložení vektorů atd. Uvedené zobrazení lze různě nastavovat (meze zobrazovaných hodnot, počty barev barevné či černobílé škály, kroku mezi izočarami, velikosti sítě, v níž se zobrazují vektory, zobrazování pouze některých složek vektorů atd.). Obrázky lze do sebe různě kombinovat (např. vykreslení rozložení pole + zobrazení izočar + zobrazení vektorů další veličiny atp.). Samozřejmostí je zobrazování a zvětšování libovolných detailů a v případě nestacionárních úloh i zobrazovaní v zadaných časových okamžicích. Takto vykreslené obrázky lze ihned pomocí schránky přenášet do dalších programů (např. MS Word, PowerPoint apod.) nebo je uložit do samostatného souboru pro další zpracování.

Další možností výstupů je zobrazení průběhu veličin v závislosti na křivce, kterou může být buď nějaká hrana(y), definovaná v preprocesingu nebo zde uživatelem vytvořená (myší nebo zadáváním a pospojováním souřadnic). U vektorových veličin lze zobrazovat jejich velikost a nebo geometrické komponenty (složky souřadného systému nebo tečné a normálové složky vztažené ke křivce). V případě řešení nestacionárních úloh lze zobrazovat pole i grafy v zadaných časových okamžicích, nebo v libovolných bodech sledovat časový vývoj sledované veličiny atp.

Zobrazené veličiny (dvourozměrná pole nebo jednorozměrné grafy) lze zobrazit i formou tabulky (a tu dále kopírovat např. do MS Excelu) nebo exportovat do textového souboru pro další externí zpracování. Je zde široká možnost nastavení parametrů exportu.

V postprocesoru je dále možné v libovolném bodě (souřadnice lze určit klávesnicí či myší) nechat vypsat všechny lokální veličiny (např. souřadnice včetně jejich polárního zápisu, teplotu, gradient teploty, hustotu tepelného toku (velikosti, složky), materiálové charakteristiky (měrná tepelná vodivost atd.) atp. Dále na vybraných oblastech (křivky, plochy, objemy (v kartézkém souřadném systému, není-li předem nastaveno jinak, se uvažuje na jeden metr délky směrem do nákresny /osa z/, ve válcovém souřadném systému se uvažuje celý objem) lze vypočítávat i různé integrální veličiny.
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ