Moduly

DC Magnetics

Tento modul je používán pro návrh a analýzu zařízení jako jsou například solenoidy, elektrické motory, magnetické štíty, permanentní magnety, disková zařízení a podobně.

Co lze definovat / co modul obsahuje

 • materiály s lineární/ nelineární permeabilitou
 • speciální nástroj pro definování magnetizační křivky
 • supravodiče
 • rozprostřené nebo soustředěné proudy
 • permanentní magnety lineární/ nelineární demagnetizační křivkou
 • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky
 • speciální aproximační funkce pro rotačně symetrické formulace, která dává dobré výsledky i v blízkosti osy rotace

Výsledná data

 • magnetická indukce
 • intenzita pole
 • potenciály
 • permeabilita
 • energie pole
 • vlastní či vzájemná indukce
 • magnetické síly a momenty
 • další integrální veličiny

Co lze sdružovat

 • magnetické síly mohou být použity pro řešení mechanických napětí v existujících částech řešeného problému (tzv. magneto-strukturální sdružená úloha)

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ