Reference

Reference

Univerzitní pracoviště:

České vysoké učení technické, Praha,
Masarykova univerzita, Brno,
Slovenská technická univerzita v Bratislavě,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek,
Technická univerzita Liberec,
Univerzita Komenského v Bratislavě,
Západočeská univerzita v Plzni.

Výzkumná centra:

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.,
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i..

Komerční společnosti:

Český metrologický institut, Praha,
Top Audit Bohemia, Praha.

Řazeno abecedně, seznam může být neúplný. Na vyžádání Vám sdělíme k vybraným referencím kontaktní osoby.
Další mezinárodní reference lze nalézt zde.
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ