LabelMover

Parametric LabelMover

LabelMover je silný nástrojpro jednoduchou parametrickou studii QuickFiled modelů. Tento nástroj nezaložen na ActiveFieldu a pracuje ve třech módech: Seriová, toleranční a optimalizační analýza. Nápověda QuickFieldu zahrnuje detailní informace o funkcích LabelMoveru a jeho rozhraní. Hlavní funkce LabelMoveru jsou ukázány níže:
  • Sériová analýza generuje série QuickField problémů se specifickými změnami geometrie modelu nebo fyzikálních vlastností, řeší tyto problémy a ukazuje výsledky v grafu nebo tabulce.  • Toleranční analýza je studie výsledků odchylek parametrů, které jsou způsobeny výrobní nepřesností a nestabilitou materiálových vlastností. Po základním naformulování problému a jeho vyřešení, LabelMover automaticky vygeneruje a vyřeší série QuickField problémlů potřebných pro analýzu rozložení výsledků způsobených změnou vstupních parametrů a vypočítá související statické charakteristiky.  • Optimalizace výborně zjednodušuje konstrukční úkoly nastavením více parametrů modelu k dosažení zadaného cíle. Je možně nastavit jakoukoliv hodnotu z QuickField postrprocessoru jako cíl pro "maximum", "minimum" nebo "co nejblíže k zadané hodnotě". Kromě používání vnitřních optimalizačních algoritmů, LabelMover Optimalizace může pracovat s externími aplikacemi, vložením dalších optimalizačních algoritmů, nebo jednoduše použít k ovládání krok modifikace QuickField problému, bez ohledu na cíl. Obě možnosti a řetězec příkazů rozhraní pro programování aplikací jsou k dispozici.
LabelMover může být aplikován na jakýkoliv předběžně definovaný QuickField problém a je kompatibilní s oběmi verzemi free Student a Professional.
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ