Transient Electric Field

Transient Electric Field

Modul Transient Electric (nestacionární elektrické pole) může být použit ke studiu rozložení pole v objektech podléhajících impulsním zdrojům, např., indukované přepětí bleskem, rázovou vlnou atp. Taktéž může být použit pro návrh moderních izolačních prvků, mezi které patří např. nelineární pole varistorů přepěťových ochran, a další aplikace, které obsahují oxid zinečnatý, polovodivé keramiky a podobné materiály.

Co lze definovat / co modul obsahuje

  • anisotropickou nebo nelineární vodivost prostředí
  • anisotropickou nebo nelineární permitivitu prostředí
  • libovolně časově závislé napěťové a proudové zdroje
  • Dirichletovy a Neumanovy okrajové podmínky

Výsledná data

  • napětí
  • hustota vodivého (kondukčního) a posuvného (Maxwellova) proudu
  • elektrické pole
  • činný a jalový výkon/ztráty
  • síly a momenty
  • další integrální veličiny
 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ