Moduly

Stress analysis

Tento výpočtový modul může být použit pro analýzu a návrh různých mechanických zařízení a pro analýzu mechanického namáhání různých elektrických zařízení.

Co lze definovat / co modul obsahuje

 • plošné zatížení
 • plošná napětí
 • axisymetrické problémy
 • anizotropní elastické vlastnosti
 • soustředěné i rozprostřené namáhání
 • teplotní zatížení
 • magnetické a elektrické síly
 • podpora různých okrajových podmínek

Výsledná data

 • namáhání
 • dilatační posunutí
 • Von Mizeho, Treska, Mohr-Coulombovy a Drucker-Pragerovy kritéria

 
QuickFieldTM a ActiveFieldTM jsou ochrannými známkami společnosti Tera Analysis Ltd.    RocketTheme.    Webhosting: WEBOVARESENI.CZ